Ψηφιακή Υπογραφή Εγγράφων pdf

  1. Ρύθμιση υπολογιστή για ψηφιακή υπογραφή με την Κάρτα μέλους ΟΔΕΕ (Windows, MacOSX). Βιντεοδηγός: Windows
  2. Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader (Windows, MacOSX). Βιντεοοδηγός: Windows
  3. Έλεγχος εγκυρότητας ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf (Windows & MacOSX). Βιντεοοδηγός: Windows & MacOSX
  4. Έλεγχος του προσωπικού πιστοποιητικού στην Κάρτα μέλους της ΟΔΕΕ (Windows). Βιντεοοδηγός: Windows
  5. Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader (Windows & MacOSX). Βιντεοοδηγός: Windows & MacOSX