Ρύθμιση υπολογιστή Windows για ψηφιακή υπογραφή με την Κάρτα μέλους ΟΔΕΕ

Για να μπορούμε να υπογράφουμε ψηφιακά έγγραφα pdf θα πρέπει να ρυθμίσουμε κατάλληλα τον υπολογιστή από τον οποίο θα υπογράφουμε. Οι ρυθμίσεις για υπολογιστή Windows περιλαμβάνουν:

 1. εγκατάσταση των drivers του αναγνώστη της Κάρτας μας (card reader) στον υπολογιστή
 2. εγκατάσταση του Adobe reader από εδώ και ρύθμιση διακομιστή χρονοσήμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

1. Εγκατάσταση των drivers του αναγνώστη της Κάρτας

Aκολουθούμε τα παρακάτω βήματα για την περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μας είναι Windows:

 1. Κατεβάζουμε κι εκτελούμε το αρχείο SafeNetAuthenticationClient setup, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος που διαθέτουμε (32 Bit ή 64 Bit). Η εκτέλεση πρέπει να γίνει με Δικαιώματα Διαχειριστή (δεξί κλικ--> Run as Administrator).

  Για Windows 7
  SafeNetAuthenticationClient_32 v10.7.msi
  SafeNetAuthenticationClient_64 v10.7.msi

  Για Windows 8 και μεταγενέστερα
  SafeNetAuthenticationClient-x32-10.8.msi
  SafeNetAuthenticationClient-x64-10.8.msi
   
 2. Κάνουμε κλικ στο Next κι επιλέγουμε τη γλώσσα της εφαρμογής που μας εξυπηρετεί.

  setup_1  setup_2n
   

 3. Τσεκάρουμε I accept the license agreement/Αποδέχομαι τους όρους της άδειας χρήσης και κατόπιν επιλέγουμε Next.

  setup_3

 4. Και πάλι Επόμενο διαδοχικά μέχρι να φτάσουμε στην Εγκατάσταση/Install.

  setup_4

 5. Επιλέγουμε Install/Εγκατάσταση.

  setup_6

 6. Κάνουμε κλικ στο Τέλος.

  setup_7

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο της εφαρμογής του αναγνώστη της κάρτας με ένα γράμμα S στη δεξιά πλευρά της γραμμής εργασιών κοντά στην ημερομηνία του υπολογιστή μας.

setup_9

Αφού έχουμε εγκαταστήσει τον οδηγό μπορούμε να εισάγουμε τον αναγνώστη της κάρτας (card reader) σε μια USB θύρα του υπολογιστή μας και κατόπιν μπορούμε να τοποθετήσουμε την Κάρτα μέλους της ΟΔΕΕ στον αναγνώστη. Αν τοποθετηθεί σωστά η κάρτα στον αναγνώστη το φωτάκι του θα ανάβει σταθερά και δε θα αναβοσβήνει.

Μετά την εισαγωγή της Κάρτας θα ενεργοποιηθεί το εικονίδιο της εφαρμογής της Κάρτας θα είμαστε σε θέση να τη χρησιμοποιήσουμε.

setup_10

Για τον έλεγχο του πιστοποιητικού που είναι εγκαταστημένο στην Κάρτα μας μπορούμε να συμβουλευθούμε τις οδηγίες ελέγχου του πιστοποιητικού στην κάρτα μέλους ΟΔΕΕ.

Αν έχουμε ξεχάσει το ΡΙΝ της Κάρτας μας θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ρύθμιση νέου ΡΙΝ ακολουθώντας τις οδηγίες Ορισμός νέου PIN με χρήση του PUK.

2. Ρύθμιση Διακομιστή Χρονοσήμανσης στο Adobe Reader

 1. Ανοίγουμε το πρόγραμμα Adobe Reader κι επιλέγουμε Edit → Preferences.

   adobe_win1

 2. Επιλέγουμε Trust Manager και πατάμε Update Now στο Automatic European Trusted Lists (EUTL) updates ώστε να ενημερωθεί η λίστα με τις αξιόπιστες Αρχές Πιστοποίησης. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατάμε ΟΚ.
   adobe_win1a

 3. Επιλέγουμε διαδοχικά Signatures → Creation & Appearance → More.

  anapasia@smg.auth.gr

 4. Επιλέγουμε το CAdES-Equivalent ως Default Signing Format και πατάμε ΟΚ.

  adobe_win2a

 5. Επιλέγουμε διαδοχικά Signatures → Document Timestamping → More.

 6. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε New.

 7. Χρησιμοποιούμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της HARICA. Το όνομα χρήστη και τον κωδικό για την χρονοσήμανση μπορείτε να τα βρείτε στο κάτω μέρος της καρτέλας των στοιχείων σας στο portal.

  Name Harica Timestamping service
  Server URL http://qts.harica.gr

  adobe_win3

  Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) (δεν απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης):

  Name ΑΠΕΔ
  Server URL https://timestamp.aped.gov.gr/qtss
 8. Επιλέγουμε ΟΚ.

 9. Κάνουμε κλικ στον διακομιστή χρονοσήμανσης που ρυθμίσαμε (πχ. HARICA) και τον ορίζουμε ως προεπιλογή Set Default. Επιλέγουμε ΟΚ και κλείνουμε το παράθυρο που περιλαμβάνει τους διακομιστές χρονοσήμανσης.

  adobe_win4

 10. Στη συνέχεια επιλέγουμε από την καρτέλα Preferences → Signatures → Verification → More.

 11. Στο πεδίο Verification Time κάνουμε κλικ στο Secure time (timestamp) embedded in the signature. Με τη ρύθμιση αυτή η ημερομηνία της ψηφιακή μας υπογραφής θα προκύπτει από τον διακομιστή χρονοσήμανσης που έχουμε ορίσει στο προηγούμενο βήμα.

 12. Πατάμε OK

  adobe_win5

 

Ολοκληρώνοντας τα παραπάνω βήματα μπορούμε να υπογράψουμε ψηφιακά έγγραφα σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.