Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε περιβάλλον MacOSX

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία προσθήκης εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα pdf σε περιβάλλον Windows όπως ορίζει το ΠΔ 150/2001 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014.

Προκειμένου να υπογράψουμε έγγραφα pdf ψηφιακά από υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows θα πρέπει πρώτα να έχουμε ακολουθήσει τις οδηγίες αυτής της ιστοσελίδας.

Στη συνέχεια αφού τοποθετήσουμε την Κάρτα μας στον αναγνώστη (card reader) που είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή μας ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες.

(Οι παρακάτω εικόνες είναι από την έκδοση Adobe Reader DC)
 

Ψηφιακή υπογραφή αρχείου pdf με χρονοσήμανση

 1. Ανοίγουμε το pdf αρχείο που επιθυμούμε να υπογράψουμε. Επιλέγουμε Tools-> Certificates.

  adobe-macosx17

 2. Επιλέγουμε Digitally Sign.

  adobe-macosx18

 3. Επιλέγουμε το πλαίσιο στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε την ψηφιακή μας υπογραφή.

  adobe-macosx19

 4. Ελέγχουμε εάν το πιστοποιητικό που μας εμφανίζεται είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό του λογαριασμού μας στο portal της ΟΔΕΕ κι επιλέγουμε Continue.

  adobe-macosx20

  Δίνουμε το PIN της Κάρτας μας και πατάμε Sign.

  adobe-macosx21

 5. Μας ζητείται να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας.

  adobe-macosx22

 6. Στην πρώτη προσπάθεια του Adobe Reader να συνδεθεί με το διακομιστή χρονοσήμανσης που ορίσαμε, επιλέγουμε Allow. To μήνυμα αυτό δεν θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα υπογράψουμε ψηφιακά.

  adobe-macosx23

 7. Tο έγγραφό μας εμφανίζεται υπογεγραμμένο ψηφιακά συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και ώρα της υπογραφής.

  adobe-macosx24