Έλεγχος εγκυρότητας ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία ελέγχου εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα pdf όπως ορίζει το ΠΔ 150/2001 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014.

 1. Όταν ανοίγουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο με πιστοποιητικό με το Adobe Reader θα πρέπει να βλέπουμε τη σήμανση Signed and all signatures are valid ώστε να βεβαιωθούμε ότι η υπογραφή είναι έγκυρη και δεν έχει γίνει επεξεργασία του εγγράφου μετά την υπογραφή. Κάνουμε κλικ πάνω στην υπογραφή για να δούμε περισσότερες πληροφορίες.

  check_valid1

 2. Επιλέγουμε Signature propertiescheck_valid1_0

  validatesignedpdf

 3. Ελέγχουμε όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται ώστε να είναι έγκυρες και να έχει γίνει η επικύρωσή τους από τo Adobe Reader.

  Το πρώτο που κοιτάμε είναι να υπάρχει το σηματάκι/ribbon (κλειδαριά με το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και να υπάρχει το κείμενο δίπλα που λέει "This is a Qualified Electronic Signature according to EU Regulation 910/2014"

  Είναι σημαντικό η ημερομηνία υπογραφής να προκύπτει από διακομιστή  χρονοσήμανσης (embedded timestamp).
  a1

 4. Εναλλακτικά μπορούμε να μπόυμε στην σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης DSS Demonstration WebApp και να ανεβάσουμε εκεί το έγγραφο για να ελέγξουμε την εγκυρότητα της υπογραφής
  a2