Επικοινωνία

Υπηρεσία υποστήριξης χρηστών - Helpdesk:

Εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 16:00

E-mail: support-odee@harica.gr

Τηλέφωνο: 2310 99 50 00