Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε υπολογιστή Windows

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία προσθήκης εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα pdf σε περιβάλλον Windows όπως ορίζει το ΠΔ 150/2001 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014.

Προκειμένου να υπογράψουμε έγγραφα pdf ψηφιακά από υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows θα πρέπει πρώτα να έχουμε ακολουθήσει τις οδηγίες αυτής της ιστοσελίδας.

Στη συνέχεια αφού τοποθετήσουμε την Κάρτα μας στον αναγνώστη (card reader) που είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή μας ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες.

(Οι παρακάτω εικόνες είναι από την έκδοση Adobe Reader DC)

 

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου pdf

 1. Ανοίγουμε το pdf αρχείο που επιθυμούμε να υπογράψουμε. Επιλέγουμε Tools-> Certificates

  adobe_win6

 2. Επιλέγουμε Digitally Sign-> OK.

  adobe_win7

 3. Επιλέγουμε το πλαίσιο στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε την ψηφιακή μας υπογραφή.

  adobe_win8

 4. Ελέγχουμε εάν το πιστοποιητικό που μας εμφανίζεται είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό του λογαριασμού μας στο portal της ΟΔΕΕ κι επιλέγουμε Sign.

  adobe_win9

 5. Θα μας ζητηθεί να εισάγουμε το PIN της Κάρτας μας.

 6. Αμέσως μετά ζητείται να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας με άλλο όνομα.

  adobe_win10

 7. Στην πρώτη προσπάθεια του Adobe Reader να συνδεθεί με το διακομιστή χρονοσήμανσης που ορίσαμε, επιλέγουμε Να Επιτρέπεται/Allow. To μήνυμα αυτό δεν θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα υπογράψουμε ψηφιακά.

  adobe_win11

 8. Σε αυτό το σημείο όταν πραγματοποιείται επικοινωνία του Adobe Reader με τον διακομιστή χρονοσήμανσης για να προστεθεί η χρονοσήμανση, αν επιλέξαμε την υπηρεσία χρονοσήμανσης της HARICA στο Βήμα 3 θα εμφανιστεί και πάλι η λίστα πιστοποιητικών μας ώστε να επιλέξουμε το ενεργό πιστοποιητικό μας και να ολοκληρωθεί η προσθήκη της χρονοσήμανσης (timestamping).

 9. Tο έγγραφό μας εμφανίζεται υπογεγραμμένο ψηφιακά συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και ώρα της υπογραφής.

  adobe_win12