Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader σε υπολογιστή Windows

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία προσθήκης εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα pdf σε περιβάλλον Windows όπως ορίζει το ΠΔ 150/2001 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014.

Προκειμένου να υπογράψουμε έγγραφα pdf ψηφιακά από υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows θα πρέπει πρώτα να έχουμε ακολουθήσει τις οδηγίες αυτής της ιστοσελίδας.

Στη συνέχεια αφού τοποθετήσουμε την Κάρτα μας στον αναγνώστη (card reader) που είναι συνδεδεμένος στον υπολογιστή μας ακολουθούμε τις παρακάτω οδηγίες.

(Οι παρακάτω εικόνες αφορούν την νέα έκδοση Adobe Reader DC. Μετά το τέλος των οδηγιών ακολουθούν και οι οδηγίες που αφορούν την παλαιότερη έκδοση.)

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου pdf

1. Ανοίγουμε το pdf αρχείο που επιθυμούμε να υπογράψουμε. Στο φακό αναζήτησης [1] πληκτρολογούμε Use a certificate [2], καθώς εισάγουμε τα γράμματα θα εμφανίζονται από κάτω οι διαθέσιμες επιλογές της αναζήτησης, επιλέγουμε την πρώτη, «Use a certificate» [3].

capture1

2. Επιλέγουμε "Digitally sign" και δημιουργούμε το πλαίσιο που θέλουμε να εισάγουμε την υπογραφή μας .

capture2

3. Βλέπουμε το πιστοποιητικό μας κι επιλέγουμε Continue και στη συνέχεια Sign.

capture3

capture4

4. Mας ζητείται να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας. Ορίζουμε το όνομα του αρχείου και το φάκελο που θέλουμε να το αποθηκεύσουμε και επιλέγουμε «Αποθήκευση».

capture5

5. Μας ζητείται να εισάγουμε το PIN της Κάρτας μας. Πληκτρολογούμε τον PIN και στη συνέχεια ΟΚ.

capture6

6. Tο έγγραφό είναι υπογεγραμμένο ψηφιακά συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και ώρα της υπογραφής. Στην περίπτωση που δεν βλέπετε το πράσινο check με την ένδειξη «Singed and all signature are valid» ελέγξτε τις ρυθμίσεις της χρονοσήμανσης όπως περιγράφεται στις οδηγίες εδώ.

capture7

 

(Οι επόμενες εικόνες αφορούν την παλαιότερη έκδοση Adobe Reader DC. )

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου pdf

 1. Ανοίγουμε το pdf αρχείο που επιθυμούμε να υπογράψουμε. Επιλέγουμε Tools-> Certificates

  adobe_win6

 2. Επιλέγουμε Digitally Sign-> OK.

  adobe_win7

 3. Επιλέγουμε το πλαίσιο στο οποίο θέλουμε να εισάγουμε την ψηφιακή μας υπογραφή.

  adobe_win8

 4. Ελέγχουμε εάν το πιστοποιητικό που μας εμφανίζεται είναι το ψηφιακό πιστοποιητικό του λογαριασμού μας στο portal της ΟΔΕΕ κι επιλέγουμε Sign.

  adobe_win9

 5. Θα μας ζητηθεί να εισάγουμε το PIN της Κάρτας μας.

 6. Αμέσως μετά ζητείται να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας με άλλο όνομα.

  adobe_win10

 7. Στην πρώτη προσπάθεια του Adobe Reader να συνδεθεί με το διακομιστή χρονοσήμανσης που ορίσαμε, επιλέγουμε Να Επιτρέπεται/Allow. To μήνυμα αυτό δεν θα εμφανιστεί την επόμενη φορά που θα υπογράψουμε ψηφιακά.

  adobe_win11

 8. Σε αυτό το σημείο όταν πραγματοποιείται επικοινωνία του Adobe Reader με τον διακομιστή χρονοσήμανσης για να προστεθεί η χρονοσήμανση, αν επιλέξαμε την υπηρεσία χρονοσήμανσης της HARICA στο Βήμα 3 θα εμφανιστεί και πάλι η λίστα πιστοποιητικών μας ώστε να επιλέξουμε το ενεργό πιστοποιητικό μας και να ολοκληρωθεί η προσθήκη της χρονοσήμανσης (timestamping).

 9. Tο έγγραφό μας εμφανίζεται υπογεγραμμένο ψηφιακά συμπεριλαμβάνοντας την ημερομηνία και ώρα της υπογραφής.

  adobe_win12