Ρύθμιση υπολογιστή MacOSX για ψηφιακή υπογραφή με την Κάρτα μέλους ΟΔΕΕ

Για να μπορούμε να υπογράφουμε ψηφιακά έγγραφα pdf θα πρέπει να ρυθμίσουμε κατάλληλα τον υπολογιστή από τον οποίο θα υπογράφουμε. Οι ρυθμίσεις για υπολογιστή MacOSX περιλαμβάνουν:

 1. εγκατάσταση των drivers του αναγνώστη της Κάρτας μας (card reader) στον υπολογιστή
 2. εγκατάσταση του Adobe reader από εδώ και ρύθμιση διακομιστή χρονοσήμανσης σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν.

1. Εγκατάσταση των drivers του αναγνώστη της Κάρτας

Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα για την περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μας είναι MacOSX:

 1. Κατεβάζουμε και ανοίγουμε το πρόγραμμα SafeNetAuthenticationClient. Κάνουμε διπλό κλικ στο SafeNet Authentication Client 10.8 for Mac.pkg.

  setupMac1

 2. Στο παράθυρο που ακολουθεί επιλέγουμε Συνέχεια/Continue.

  setupMac2

 3. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε Συνέχεια/Continue και έπειτα Συμφωνώ/Agree.

  setupMacOS3SetupMac03

 4. Επιλέγουμε Εγκατάσταση/Install. Στο σημείο αυτό μας ζητείται να πληκτρολογήσουμε τον κωδικό του υπολογιστή μας και έπειτα να πατήσουμε ΟΚ ώστε να προχωρήσει η εγκατάσταση.

  setupMac4

 5. Τέλος, εμφανίζεται το παράθυρο ότι η εγκατάσταση ήταν επιτυχής.

  setupMac5

2. Αρχικές Ρυθμίσεις για ψηφιακή υπογραφή στον Adobe Reader DC

 1. Ανοίγουμε τον Adobe Acrobat Reader DC και επιλέγουμε Acrobat Reader → Preferences.

  adobe-macosx2

 2. Επιλέγουμε Trust Manager και πατάμε Update Now στο Automatic European Trusted Lists (EUTL) updates ώστε να ενημερωθεί η λίστα με τις αξιόπιστες Αρχές Πιστοποίησης.

  adobe-macosx3

 3. Επιλέγουμε Signatures → Identities & Trusted Certificates → More.

  adobe-macosx4

 4. Επιλέγουμε  Digital IDs → PKCS#11 Modules and Tokens → Attach Module.

  adobe-macosx5

 5. Στο παράθυρο που εμφανίζεται δίνουμε την εξής διαδρομή: /usr/local/lib/libeTPkcs11.dylib και πατάμε OK.

  adobe-macosx6

 6. Επιλέγουμε PKCS#11 Cryptoki Multiplexer → Login. Δίνουμε το PIN της κάρτας και πατάμε OK.

  adobe-macosx7

 7. Επιλέγουμε την κάρτα (εμφανίζεται με το όνομα χρήστη που έχουμε στο portal της ΟΔΕΕ) -> Το ενεργό πιστοποιητικό μας → Usage Options → Use for Signing. Πατάμε Close.

  adobe-macosx8

  adobe-macosx9

  adobe-macosx10

3. Ρύθμιση Διακομιστή Χρονοσήμανσης στο Adobe Reader

 1. Επιλέγουμε διαδοχικά Signatures → Creation & Appearance → More.
  adobe-macosx11a

 2. Επιλέγουμε το CAdES-Equivalent ως Default Signing Format και πατάμε ΟΚ.
  adobe-macosx11b

 3. Επιλέγουμε Signatures → Document Timestamping → More.

  adobe-macosx11

 4. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε New .

 5. Χρησιμοποιούμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της HARICA. Το όνομα χρήστη και τον κωδικό για την χρονοσήμανση μπορείτε να τα βρείτε στο κάτω μέρος της καρτέλας των στοιχείων σας στο portal.

  Name HARICA
  Server URL http://qts.harica.gr

  adobe-macosx12

  Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον διακομιστή χρονοσήμανσης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) (δεν απαιτείται όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης):

  Name ΑΠΕΔ
  Server URL https://timestamp.aped.gov.gr/qtss
 6. Επιλέγουμε ΟΚ.

 7. Κάνουμε κλικ στον διακομιστή χρονοσήμανσης που ρυθμίσαμε και τον ορίζουμε ως προεπιλογή Set Default. Επιλέγουμε ΟΚ και κλείνουμε το παράθυρο που περιλαμβάνει τους διακομιστές χρονοσήμανσης.

  adobe-macosx13

  adobe-macosx14

 8. Στη συνέχεια επιλέγουμε από την καρτέλα Preferences → Signatures → Verification → More.

  adobe-macosx15

 9. Στο πεδίο Verification Time κάνουμε κλικ στο Secure time (timestamp) embedded in the signature. Με τη ρύθμιση αυτή η ημερομηνία της ψηφιακή μας υπογραφής θα προκύπτει από τον διακομιστή χρονοσήμανσης που έχουμε ορίσει στο προηγούμενο βήμα.

 10. Πατάμε OK.

  adobe-macosx16

 

Ολοκληρώνοντας τα παραπάνω βήματα μπορούμε να υπογράψουμε ψηφιακά έγγραφα σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.