Έλεγχος του προσωπικού πιστοποιητικού στην Κάρτα μέλους της ΟΔΕΕ

Οι παρακάτω οδηγίες προϋποθέτουν ότι έχουμε ακολουθήσει τις οδηγίες ρύθμισης συσκευής για χρήση της Κάρτας μέλους της ΟΔΕΕ (Windows, MacOSX).

 1. Εισάγουμε την Κάρτας μέλους στον καρτοαναγνώστη (card reader) και θα ενεργοποιηθεί το εικονίδιο της εφαρμογής της Κάρτας έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να τη χρησιμοποιήσουμε.

  check1

 2. Κάνουμε δεξί κλικ στο ενεργό εικονίδιο και στο μενού που ανοίγει επιλέγουμε Certificate Information.

  check2

 3. Εμφανίζεται λίστα με τα εγκατεστημένα πιστοποιητικά στην Κάρτα μας, είτε προσωπικά είτε των Αρχών Έκδοσης. Κάνουμε διπλό κλικ στη γραμμή που περιέχει τον τύπο User για να δούμε τα στοιχεία του πιστοποιητικού μας.

  \check3

 4. Ελέγχουμε το χρονικό διάστημα εγκυρότητας του πιστοποιητικού μας.

  check4