Διαμόρφωση εμφάνισης Ψηφιακής υπογραφής στον Adobe Reader

Ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες μπορούμε να ρυθμίσουμε το Adobe Reader ώστε στην υπογραφή μας να εμφανίζεται το logo της ΟΔΕΕ.

1α. Σε υπολογιστή Windows, αποθηκεύουμε το αρχείο SignatureLogo.pdf και το τοποθετούμε στην διαδρομή :

  • Σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows   C:\Users\(user name)\AppData\Roaming\Adobe\Acrobat\(version)\Security

signature1

  • Εάν δεν εμφανίζεται ο φάκελος AppData στο φάκελο του χρήστη σας, πληκτρολογήστε στην γραμμή διευθύνσεων του file explorer \AppData και πατήστε Enter για να συνεχίσετε σύμφωνα με τα παραπάνω.

signature1a

1β. Σε υπολογιστή Mac, αποθηκεύουμε το αρχείο SignatureLogo.pdf και το τοποθετούμε στην διαδρομή :

  • Σε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα OS X    /Users/(user name)/Library/Application Support\Adobe/Acrobat/(version)/Security

signature2

  • Για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο Library του OS X, επιλέγουμε Finder -> Go έχοντας πατήμένο το πλήκτρο Option (alt).

 

2. Ανοίγουμε το πρόγραμμα Adobe Reader κι επιλέγουμε Edit-> Preferences.

signature4

3. Επιλέγουμε διαδοχικά Signatures->Creation & Appearance->More.

signature5

4. Κάνουμε κλικ στο Show location and contact information και επιλέγουμε New ώστε να δημιουργήσουμε μια νέα εμφάνιση.

signature6

5. Δίνουμε τίτλο για τη νέα εμφάνιση και κάνουμε κλικ στα στοιχεία όπως φαίνεται και στην εικόνα (Name, Location, Distinguished name, Logo, Date) και πατάμε OK.

signature7

6. Η νέα εμφάνιση της ψηφιακής υπογραφής είναι έτοιμη. Την επόμενη φορά που θα υπογράψουμε ψηφιακά, θα επιλέξουμε το όνομα στο Appearance.
signature_7

 

signature9