Ενεργοποίηση Λογαριασμού: Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να λάβετε SMS με τα στοιχεία που απαιτούνται για την είσοδό σας στο portal της ΟΔΕΕ.

Σύνδεση Χρήστη: Εισάγετε το «Όνομα Χρήστη» (USERNAME) και το «Συνθηματικό» (PASSWORD) που λάβατε στο sms σας.

Ξέχασα τον Κωδικό μου: Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου για να λάβετε SMS με τα στοιχεία που απαιτούνται για την επαναφορά του κωδικού σας.

Σεμινάρια: Για εκπαίδευση στην χρήση ψηφιακών υπογραφών συνδεθείτε κι επιλέξτε κάποιο από τα διαθέσιμα σεμινάρια εξ αποστάσεως που εμφανίζονται. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε παραλάβει την Κάρτα μέλους της ΟΔΕΕ.