Ορισμος νέου PIN Κάρτας μέλους με χρήση του PUK

Μετά από 5 αποτυχημένες καταχωρήσεις του PIN της Κάρτας μέλους λαμβάνουμε μήνυμα της μορφής:

Your PIN has been locked

Για να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε ξανά την Κάρτα μας για να υπογράφουμε ψηφιακά, θα χρειαστεί να αποδεσμεύσουμε το PIN της Κάρτας με τη χρήση του PUK (PIN Διαχειριστή).
Το PUK περιέχεται στο αρχικό SMS που λαμβάνουμε από την HARICA και περιέχει ταυτόχρονα το ΡΙΝ της κάρτας. Αν δεν έχουμε φυλάξει τον αριθμό PUK θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με την υποστήριξη της HARICA για τις σχετικές οδηγίες.

Για να ξεκλειδώσουμε την Κάρτα ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

 1. Έχοντας συνδεμένη την Κάρτα στον υπολογιστή μας εντοπίζουμε τα εικονίδια του οδηγού ανάγνωσης της Κάρτας στη γραμμή εργασιών δίπλα στην ένδειξη της ημερομηνίας.

   unblock1

 2. Κάνουμε δεξί κλικ κι επιλέγουμε Tools στο συγκεκριμένο εικονίδιο για να ανοίξει η εφαρμογή διαχείρισης της Κάρτας Safenet Authentication Client. Επιλέγουμε το γρανάζι επάνω δεξιά.

  unblock6
   

 3. Στη συνέχεια επιλέγουμε το σύμβολο που αναγράφει το όνομα της κάρτας μας και το κουμπί που αναγράφει Set token password.

  unblock3

 4. Στο παράθυρο που ανοίγει δίνουμε στο πεδίο Administrator password τον κωδικό PUK που έχουμε λάβει με SMS.

  unblock5

 5. Στη συνέχεια δίνουμε το νέο ΡΙΝ που επιθυμούμε στα δύο πεδία που εμφανίζονται Token password και Confirm password.

  unblock4