Οδηγίες Ενεργοποίησης Λογαριασμού

1ο BHMA

Μεταβείτε στη σελίδα Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη.

Εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της ΟΔΕΕ και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας. Πατήστε «Αποστολή SMS».

Θα λάβετε sms με το «Όνομα Χρήστη» (USERNAME) και τον κωδικό πρόσβασης (PASSWORD), τα οποία θα χρησιμοποιήσετε στο 2ο ΒΗΜΑ για την είσοδό σας στο portal της ΟΔΕΕ.

2ο BHMA

Μεταβείτε στη σελίδα Σύνδεση Χρήστη.

Εισάγετε το «Όνομα Χρήστη» (USERNAME) και το «Συνθηματικό» (PASSWORD) που λάβατε στο sms σας. Πατήστε «Σύνδεση Χρήστη».

3ο ΒΗΜΑ

Ορίστε τον προσωπικό κωδικό εισόδου (password) τον οποίο θα χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο portal.

Σημείωση: Ο κωδικός σας είναι αυστηρά προσωπικός και δεν πρέπει να κοινοποιείται προς τρίτους.

Ο λογαριασμός σας ενεργοποιήθηκε, καλωσορίσατε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του portal της ΟΔΕΕ.