Αλλαγή PIN Κάρτας μέλους

Για να αλλάξουμε το ΡΙΝ της Κάρτας μας αφού τη συνδέσουμε στον αναγνώστη, κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιο της εφαρμογής που έχει το σύμβολο S από τα ενεργά εικονίδια που είναι διαθέσιμα στη γραμμή εργασιών κάτω δεξιά. Στο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Change Token Password.

change1

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε το ισχύον ΡΙΝ και δύο φορές το νέο που επιθυμούμε. To νέο ΡΙΝ θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες (λατινικά γράμματα, αριθμούς ή/και σύμβολα).

change2

 

Αν είναι επιτυχής η αλλαγή του ΡΙΝ θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα.

change3