Εκπαιδευτικό σενάριο ηλεκτρονικής επίδοσης

Στη σελίδα αυτή θα δείτε ένα παράδειγμα ηλεκτρονικής επίδοσης εγγράφου σε Φυσικό Πρόσωπο.

 

Για την πραγματοποίηση της διαδικασίας επίδοσης θα χρειαστεί:

1ο BHMA

Να έχετε ήδη εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας την εφαρμογή Universis Signer που χρησιμοποιείται στη διαδικασία ψηφιακής υπογραφής των εγγράφων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτετε ψηφιακό πιστοποιητικό.

2ο BHMA

Για να μπορείτε να παραλάβετε επίδοση σαν Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει να μπείτε στη πλατφόρμα του gov.gr (notify.gov.gr) και να καταχωρήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕπ). 

3ο BHMA

Θα χρειαστεί να ανεβάστε δύο έγγραφα:

Για τους σκοπούς της εκπαίδευσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παραπάνω πρότυπα αρχεία. Υπόψιν οτι το Έγγραφο επίδοσης θα πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή όπως στο πρότυπο αρχείο.

4ο BHMA

Μετά την σύνδεση στο portal.odee.gr θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού Νέα Επίδοση.

Μενού Ηλεκτρονικής Επίδοσης

Επιλέγετε Κατηγορία Επίδοσης: Σε Φυσικό Πρόσωπο

Κατηγορία Επίδοσης

Στη συνέχεια εμφανίζεται μια φόρμα αναζήτησης στο Εθνικό Μητρών Επικοινωνίας Πολιτών (ΓΓΠΣ). Εδώ θα πληκτρολογήσετε το ΑΦΜ του Φυσικού Προσώπου στο οποίο θέλετε να επιδώσετε έγγραφο και θα πατήσετε Αναζήτηση. Αν υπάρχει το ΑΦΜ καταχωρημένο στην υπηρεσία ΕΜΕΠ (ΓΓΠΣ), τα στοιχεία του πολίτη θα εμφανιστούν στα αποτελέσματα αναζήτησης. Έπειτα θα πρέπει να πατήσετε την Εκκίνηση Δημιουργίας Επίδοσης.

Αναζήτηση ΕΜΕΠ

5ο BHMA

Στο σημείο αυτό, ανάλογα με το Εφετείο στο οποίο ανήκετε, θα μπορείτε να προχωρήσετε στην Δημιουργία Επίδοσης η όχι. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ο ΔΕ ανήκει στο εφετείο Θεσσαλονίκης και έχει δικαιοδοσία στον Δήμο Καλαμαριάς.

Αν δεν έχετε δικαιοδοσία στο δήμο θα πρέπει να δείτε το μήνυμα: 

Δεν έχει δικαιοδοσία με βάση το εφετείο

Ειδάλλως θα μπορείτε να προχωρήσετε στην έναρξη της επίδοσης:

Βήμα 1

6ο BHMA

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ανεβάσετε 2 αρχεία, την έκθεση και το έγγραφο, εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα αρχεία που είναι επισυναπτόμενα στη σελίδα.

Ανέβασμα εγγράφων

Υπόψιν οτι το έγγραφο επίδοσης πρέπει να φέρει ψηφιακή υπογραφή ειδάλλως εμφανίζεται μήνημα που αποτρέπει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στη συνέχεια πατάτε Δημιουργία Επίδοσης.

7ο BHMA

Στην αμέσως επόμενη οθόνη που εμφανίζεται, θα χρειαστεί να εισάγετε το PIN του ψηφιακού σας πιστοποιητικού (δεδομένου οτι ο signer τρέχει ήδη στον υπολογιστή σας).

PIN

Μόλις εισάγετε το PIN θα εμφανιστεί η λίστα με τα πιστοποιητικά σας και απο αυτή θα πρέπει να επιλέξετε ένα έγκυρο προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό.

Επιλογή πιστοποιητικού

Τέλος πατάτε Υπογραφή Έκθεσης Επίδοσης.

Η τελευταία οθόνη που βλέπετε είναι επιβεβαίωση οτι η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς και σας ενημερώνει οτι έχει αποσταλλεί email στον παραλήπτη στον οποίο κάνατε την επίδοση.

Τελική οθόνη - confirmation

Από το μενού δεξιά μπορείτε να δείτε το ιστορικό των επιδόσεων που έχετε αποστείλλει.

μενού οι επιδόσεις μου

ΔΕ - Οι επιδόσεις μου

8ο BHMA

Στο βήμα αυτό ο παραλήπτης λαμβάνει το email που εστάλη από την παραπάνω διαδικασία επίδοσης:

Email παραλαβή επίδοσης

Στο email αναγράφεται μέχρι πότε μπορεί να παραλάβει την επίδοση και ένας σύνδεσμος που πρέπει να ανοίξει ο παραλήπτης.

Μόλις πατήσει ο παραλήπτης τον σύνδεσμο "Πατήστε εδώ για παραλαβή της επίδοσης", θα δεί την παρακάτω σελίδα όπου θα πρέπει να πατήσει το κουμπί Είσοδος με κωδικούς TaxisNet.

Login taxisnet

9ο BHMA

Στη συνέχεια το portal.odee.gr παραπέμπει τον παραλήπτη να δώσει τα στοιχεία του στο TaxisNet. Στην αμέσως επόμενη οθόνη θα πρέπει να επιλέξει Είσοδος σαν Φυσικό Πρόσωπο.

Είσοδος σαν Φυσικό Πρόσωπο

Έπειτα βάζει τα στοιχεία του (username/password):

Oauth taxisnet

portal.odee.gr taxisnet

Και μόλις πατήσει Αποστολή θα δεί την παρακάτω σελίδα. Η σελίδα αυτή εμφανίζεται την πρώτη φορά που ο παραλήπτης συνδέεται στο ΣΗΕ μέσω TaxisNet. Για να προχωρήσει θα πρέπει να επιλέξει το κουτάκι Επιλογή όλων και Επιτρέπω. Με την επιλογή Δίνω μόνιμη συγκατάθεση δε θα χρειαστεί να περάσει στο μέλλον από τη συγκεκριμένη σελίδα.

Consent oauth

10ο BHMA

Στη συνέχει ο παραλήπτης μεταβαίνει στο ΣΗΕ όπου βλέπει την παρακάτω οθόνη:

Παραλαβή 1

Ο παραλήπτης ελέγχει τα στοιχεία που αναφέρονται και αν συμφωνεί τσεκάρει το κουτάκι "Δηλώνω υπευθύνως οτι είμαι ο νόμιμος Παραλήπτης" και προχωράει στην Επισκόπηση Έκθεσης Επίδοσης.

Παραλαβή 2 pin

Παραλαβή 2 certificate

Ο παραλήπτης για να υπογράψει θα πρέπει να έχει κατάλληλο πιστοποιητικό όπου το όνομα που αναγράφεται θα ταυτίζεται με το ονοματεπώνυμο που επιστρέφει το taxisnet (στα λατινικά).

Μετά την Υπογραφή Έκθεσης Επίδοσης ο παραλήπτης μπορεί να δεί και τα 2 έγγραφα υπογεγραμμένα:


11ο BHMA

Στο βήμα αυτό ο παραλήπτης λαμβάνει ένα νέο email που επιβεβαιώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και περιλαμβάνει σύνδεσμο όπου μπορεί να δεί τις λεπτομέρεις της επίδοσης.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία

Επισκόπηση επίδοσης

Επιπλέον από το μενού δεξιά Οι Επιδόσεις μου ο παραλήπτης μπορεί να δει το ιστορικό όλων των επιδόσεων που έχει παραλάβει.

Οι επιδόσεις μου

 

12ο BHMA

Στο τελευταίο αυτό βήμα ο ΔΕ παραλαμβάνει email μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής της επίδοσης από τον παραλήπτη και μπορεί να ανοίξει τον σύνδεσμο με όλες τις λεπτομέρεις της επίδοσης.

Email προς ΔΕ