ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη λήξη του πιστοποιητικού σας λαμβάνεται μήνυμα στο email της ΟΔΕΕ (@odee.gr) για την επικείμενη λήξη του. Για την ανανέωσή του πρέπει να ακολούθησετε τα παρακάτω βήματα.

1. Σύνδεση

Συνδεθείτε στο portal της ΟΔΕΕ από τη Σύνδεση Χρήστη.

Πληκτρολογήστε το Όνομα Χρήστη και το Συνθηματικό σας και πατήστε Σύνδεση Χρήστη.

Σύνδεση2

 

2. Μεταφόρτωση δικαιολογητικών και εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης

i. Επιλέξτε Μεταφόρτωση Δικαιολογητικών

Μεταφόρτωση δικαιολογητικών

Στο πεδίο Φωτοτυπία ΑΔΤ, εφόσον έχετε αλλάξει αστυνομική ταυτότητα, μεταφορτώστε το αρχείο pdf με τη νέα φωτοτυπία της ταυτότητάς σας.

Μεταφόρτωση δικαιολογητικών

ii. Εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης

Πατήστε το σύνδεσμο Εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης για πιστοποιητικό. Τα στοιχεία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα.

Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό στην κάρτα σας είναι ακόμα ενεργό και δεν έχει λήξει, μπορείτε να υπογράψετε ηλεκτρονικά την Υπεύθυνη Δήλωση και να την αποστείλετε με email στο support-odee@harica.gr.
Σημείωση: Για Έλεγχο του προσωπικού πιστοποιητικού στην Κάρτα μέλους της ΟΔΕΕ καθώς και Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή pdf αρχείων με τη χρήση του Adobe Reader συμβουλευτείτε τις οδηγίες εδώ.

Διαφορετικά, εκτυπώστε την αίτηση, υπογράψτε την, θεωρήστε το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή (ΟΧΙ μέσω gov.gr) και καταθέστε την στο σύλλογό σας.


 

Εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης

3. Υποβολή Αίτησης για Πιστοποιητικό

i. Πατήστε το σύνδεσμο Υποβολή Αίτησης για Πιστοποιητικό.

Μετάβαση

ii. Πατήστε Μετάβαση για να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικών Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων - HARICA.

Μετάβαση HARICA

 

iii. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που έχετε ορίσει για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΟΔΕΕ στο portal.odee.gr και πατήστε Επόμενο

Είσοδος HARICA

 

4. Παραλαβή Πιστοποιητικού

i. Το αίτημά σας έχει υποβληθεί και χρειάζεται να ελεγχθεί από τους υπεύθυνους ελέγχου της HARICA. Μόλις εγκριθεί η αίτησή σας, θα ειδοποιηθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή του πιστοποιητικού σας. Το μήνυμα θα σας αποσταλεί στη διεύθυνσή σας της μορφής @odee.gr, θα έχει θέμα «Your HARICA Digital Certificate request has been approved» και ως αποστολέας θα φαίνεται το «noreply@harica.gr». Πατήστε στο σύνδεσμο Παραλαβή του πιστοποιητικού μου

Σημείωση: Για τη σύνδεσή σας στο email της ΟΔΕΕ, πατήστε στο σύνδεσμο https://webmail.odee.gr/ και εισάγετε Όνομα Χρήστη/Συνθηματικό που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο portal.

Ανανέωση1

ii. Θα μεταφερθείτε στη ιστοσελίδα της HARICA όπου θα πρέπει να επιλέξετε Αποδέχομαι και επιθυμώ να παραλάβω το πιστοποιητικό μου (Χειροκίνητη εισαγωγή σε ΕΔΔΥ).

Ανανέωση2

 iii. Έπειτα, επιλέγετε Παραλαβή Πιστοποιητικού σε Δυαδική μορφή. Θα κατέβει στο φάκελο Λήψεις/Downloads του υπολογιστή σας ένα αρχείο με όνομα cert.cer. Αυτό θα είναι το νέο σας πιστοποιητικό.

Ανανέωση3

5. Αντικατάσταση Πιστοποιητικού

i. Εισάγετε τον αναγνώστη της κάρτας (card reader) σε μια USB θύρα του υπολογιστή σας και κατόπιν μπορείτε να τοποθετήσετε την κάρτα μέλους της ΟΔΕΕ στον αναγνώστη. Αν τοποθετηθεί σωστά η κάρτα στον αναγνώστη, το φωτάκι του θα ανάβει σταθερά και δε θα αναβοσβήνει.

Μετά την εισαγωγή της κάρτας, θα ενεργοποιηθεί το εικονίδιο της εφαρμογής της κάρτας (SafeNet Authentication Client) και θα είστε σε θέση να τη χρησιμοποιήσετε. 

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το εικονίδιο της εφαρμογής, βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τα βήματα για Ρύθμιση υπολογιστή για ψηφιακή υπογραφή με την Κάρτα μέλους ΟΔΕΕ.

setup_10

ii. Κάνετε δεξί κλικ στο εικονίδιο κι επιλέγετε Tools για να ανοίξει η εφαρμογή διαχείρισης της κάρτας Safenet Authentication Client. Επιλέγετε το γρανάζι επάνω δεξιά.

Ανανέωση4

iii. Στη συνέχεια, επιλέγετε το σύμβολο που αναγράφει το όνομα της κάρτας σας και το κουμπί που αναγράφει Import Certificate. Η εφαρμογή θα σας ζητήσει να εισάγετε το PIN της κάρτας σας (token password), το οποίο σας είχε αποσταλεί με SMS στο κινητό σας με την παραλαβή της κάρτας σας.

Ανανέωση5

Μόλις εισάγετε το PIN, στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέγετε Import a certificate from a file.

Ανανέωση6

iv. Έπειτα, πηγαίνετε στο φάκελο Λήψεις/Downloads του υπολογιστή σας και επιλέγετε το νέο πιστοποιητικό που παραλάβατε νωρίτερα (cert.cer).

Ανανέωση7

v. Εφόσον όλα γίνουν σωστά, θα σας εμφανιστεί μήνυμα ότι η εισαγωγή του νέου σας πιστοποιητικού ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Ανανέωση8Για να επαληθεύσετε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε σωστά, μπορείτε να ελέγξετε το χρονικό διάστημα εγκυρότητας του πιστοποιητικού σας. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες για Έλεγχο του προσωπικού πιστοποιητικού στην Κάρτα μέλους της ΟΔΕΕ.