Ρύθμιση λογαριασμού email σε Android/iOS

Ακολουθούν οι οδηγίες για ρύθμιση του λογαριασμού email
1. σε συσκευές (κινητά & tablet) Android
2. σε συσκευές iOS (iPhone & iPad)

1. Ρύθμιση email σε Android (κινητά & tablet)

Ανοίγουμε την εφαρμογή Email και στην αρχική οθόνη επιλέγουμε Άλλα

εικόνα

Στη συνέχεια εισάγουμε την διεύθυνση email και τον κωδικό κι επιλέγουμε ΣΥΝΕΣΗ

εικόνα

Ως τύπο λογαριασμού επιλέγουμε IMAP

εικόνα

Στο πεδίο Όνομα χρήστη διορθώνουμε την τιμή ώστε να εμφανίζεται μόνο το όνομα χρήστη (κι όχι ολόκληρο το email)
Στο πεδίο Διακομιστής εισάγουμε mail.odee.gr
Στο πεδίο Θύρα πληκτρολογούμε 143
Στο πεδίο Τύπος ασφάλειας επιλέγουμε STARTTLS (Αποδ. όλων των πιστοπ.)
Επιλέγουμε Επόμενο

εικόνα

Στο πεδίο Διακομιστής SMTP εισάγουμε mail.odee.gr
Στο πεδίο Τύπος ασφάλειας επιλέγουμε STARTTLS (Αποδ. όλων των πιστοπ.)
Στο πεδίο Θύρα πληκτρολογούμε 587
Αφήνουμε επιλεγμένο το πεδίο Να απαιτείται σύνδεση κι επιλέγουμε Επόμενο

εικόνα

Στη συνέχεια καθορίζουμε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σύμφωνα με τις προτιμήσεις μας και πατάμε Επόμενο για να ολοκληρώσουμε την διαδικασία

εικόνα

 

2. Ρύθμιση email σε iOS (iPhone & iPad)

Ανοίγουμε τις Ρυθμίσεις/Settings κι επιλέγουμε Mail,Contacts,Calendars και Add Account

εικόνα

 

Επιλέγουμε Other

εικόνα

 

Στη συνέχεια Add Mail Account

εικόνα

 

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας στο παράθυρο New Account και επιλέγουμε Next

εικόνα

 

Στους INCOMING MAIL SERVER και OUTGOING MAIL SERVER συμπληρώνουμε:
Host Νame: mail.odee.gr
Username: το username του λογαριασμού μας
Password: τον κωδικό του λογαριασμού μας
και Next.

εικόνα

 

Στο παράθυρο που εμφανίζει ότι ο τύπος του mail είναι IMAP επιλέγουμε Save

εικόνα

 

Επιλέγουμε το λογαριασμό Odee που μόλις δημιουργήσαμε

εικόνα

 

Από το πεδίο OUTGOING MAIL SERVER επιλέγουμε SMTP

εικόνα

 

Στις ρυθμίσεις του OUTGOING MAIL SERVER ενεργοποιούμε την επιλογή Use SSL και Done

εικόνα

 

Ολοκληρώνουμε επιλέγοντας Advanced στις ρυθμίσεις του λογαριασμού μας και στα INCOMING SETTINGS ενεργοποιούμε την επιλογή Use SSL και πίσω με  < Account

εικόνα