Ρύθμιση λογαριασμού email στο Outlook/Thunderbird

Ακολουθούν οι οδηγίες για ρύθμιση του λογαριασμού email
1. σε νέα έκδοση του Microsoft Outlook (2016)
2. στο Mozilla Thunderbird και
3. σε παλαιότερη έκδοση του Microsoft Outlook (2010)

1. Ρύθμιση emal σε Outlook 2016

Αν είναι η πρώτη φορά που εκτελούμε το Outlook θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη καλωσορίσματος. Διαφορετικά από την επιλογή Αρχείο/File στο πάνω αριστερό μέρος της σελίδας επιλέγουμε Προσθήκη Λογαριασμού/Add Account.

Στο παράθυρο που εμφανίζεται πληκτρολογούμε το email μας κι από την επιλογή Επιλογές για προχωρημένους/Advanced options επιλέγουμε τη Μη αυτόματη ρύθμιση λογαριασμού/Let me set up my account manually. Στη συνέχεια επιλέγουμε Σύνδεση/Connect.

εικόνα

Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε IMAP

εικόνα

Στη συνέχεια, συμπληρώνουμε τα παρακάτω στοιχεία:

Incoming mail (Εισερχόμενα):
Server: mail.odee.gr
Port: 143
Encryption method: STARTTLS
Outgoing mail (Εξερχόμενα):
Server: mail.odee.gr
Port: 587
Encryption method: STARTTLS

εικόνα

Στο επόμενο παράθυρο αφήνουμε κενό το πεδίο για τον κωδικό και συνεχίζουμε απλά πατώντας Επόμενο/Next.

εικόνα

Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, στο πεδίο User Name/ Όνομα Χρήστη, διιαγράφουμε το "@odee.gr" ώστε να μείνει μόνο το username του λογαριασμού μας και πληκτρολογούμε τον κωδικό. Έπειτα τσεκάρουμε την επιλογή γι απομνημόνευση των στοιχείων μας/Save this password in your password list και πατάμε ΟΚ.

εικόνα

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε. Επιλέγουμε ΟΚ και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή.

εικόνα

 

2. Ρύθμιση σε Mozilla Thunderbird

Εγκαθιστούμε το πρόγραμμα Mozilla Thunderbird από την ιστοσελίδα https://www.thunderbird.net/el/

Ξεκινώντας το πρόγραμμα θα μας ζητήσει να ρυθμίσουμε ένα λογαριασμό email.
(Διαφορετικά αν έχουμε ανοιχτό το Τhunderbird: πατάμε το πλήκτρο Alt, η μπάρα του μενού εμφανίζεται στο πάνω μέρος κι επιλέγουμε διαδοχικά Εργαλεία/Tools -> Ρυθμίσεις Λογαριασμού/Account Settings. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, στην αναπτυσσόμενη λίστα Ενέργειες Λογαριασμού/Accounts Actions επιλέγουμε Εισαγωγή Λογαριασμού Ταχυδρομείου/Add mail account)

Συμπληρώνουμε τα πεδία:
Το όνομά σας / Your name: δίνουμε το όνομα που θα βλέπουν οι παραλήπτες των μηνυμάτων μας
Διεύθυνση email / Email Address: το e-mail μας
Κωδικός Πρόσβασης / Password: τον κωδικό μας

Στη συνέχεια επιλέγουμε κάτω αριστερά το κουμπί Χειροκίνητη εγκατάσταση... / Configure manually...

εικόνα

Συμπληρώνουμε τα πεδία που εμφανίζονται όπως φαίνεται στο παράθυρο παρακάτω:

Στο πεδίο INCOMING (Εισερχομένα):
Protocol: IMAP
Server: mail.odee.gr
Port: 143
Encryption method: STARTTLS
Authentication: Normal Password
Username: το username μας (το τμήμα της διεύθυνσης email πριν από το @)

Στο πεδίο OUTGOING (Εξερχόμενα):
Server: mail.odee.gr
Port: 587
Encryption method: STARTTLS
Authentication: Normal Password
Username: το username μας (το τμήμα της διεύθυνσης email πριν από το @)

κι επιλέγουμε Done

εικόνα

 

3. Ρύθμιση σε Outlook 2010

Εκτελούμε το πρόγραμμα Microsoft Outlook 2010.

Στην οθόνη καλωσορίσματος προχωράμε με Επόμενο/Next

Στο παράθυρο που εμφανίζεται για τη δημιουργία e-mail account, επιλέγουμε Ναι/Yes και στη συνέχεια Επόμενο/Next.

Στο επόμενο παράθυρο όπως φαίνεται απαρακάτω, στο πεδίο Your name/Το όνομά σας πληκτρολογούμε το ονοματεπώνυμό μας και στο πεδίο E-mail Address/Διεύθυνση E-mail το email μας.

Στο πεδίo Password/Κωδικός συμπληρώνουμε τον προσωπικό μας κωδικό και τον επαναλαμβάνουμε στο επόμενο πεδίο.

Προχωράμε με Επόμενο/Next

εικόνα

Στο μήνυμα που εμφανίζεται σχετικά με τις ρυθμίσεις server, τσεκάρουμε την επιλογή Χειροκίνητη Εγκατάσταση/Manually configure server settings και Επόμενο/Next

εικόνα

Στο επόμενο παράθυρο δίνουμε:

Tύπος Λογαριασμού/Account Type: IMAP
Διακομιστή εισερχόμενης/Incoming mail server: mail.odee.gr
Διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίαs/Outgoing mail server: mail.odee.gr
Όνομα χρήστη/username: το username μας (το τμήμα της διεύθυνσης email πριν από το @)
Κωδικό πρόσβασης/password: τον κωδικό μας

Εάν επιλέξουμε Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης/Remember password η εφαρμογή δε θα ζητάει τον κωδικό κάθε φορά που συνδεόμαστε.

Στη συνέχεια από το κάτω δεξιά μέρος του παραθύρου επιλέγουμε Περισσότερες Ρυθμίσεις/More settings

εικόνα

Στην καρτέλα Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας/Outgoing server επιλέγουμε Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από το διακομιστή/My server reguires authentication.

εικόνα

Στην καρτέλα Για Προχωρημένους/Advanced δίνουμε
Incoming server (IMAP): 993
Use the following type of encrypted connection: SSL
Outgoing server (SMTP): 587
Use the following type of encrypted connection: TLS

Κλείνουμε το παράθυρο με ΟΚ και στο επόμενο επιλέγουμε Finish/Τέλος

εικόνα

Στη συνέχεια θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις του λογαριασμού. Mόλις ολοκληρωθούνεπιλέγουμε Κλείσιμο/Close

εικόνα