Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

i. Σύνδεση μέσω πλοηγού

Για να συνδεθούμε επισκεπτόμαστε τον ιστοχώρο http://webmail.odee.gr, πληκτρολογούμε το username (είναι το τμήμα του email πριν από το @) και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που έχουμε αποκτήσει και κάνουμε κλικ στο Log in/ Είσοδος.

Είσοδος

ii. Επισκόπηση εισερχομένων 

Για να διαβάσουμε ένα μήνυμα αρκεί στον φάκελο Inbox/ Εισερχόμενα, να κάνουμε κλικ οπουδήποτε στη γραμμή του και αυτό θα εμφανιστεί στο κάτω μισό μέρος της σελίδας. Αν κάνουμε διπλό κλικ, το μήνυμα θα εμφανιστεί σε ολόκληρο το παράθυρο.

Επισκόπηση

 

iii. Απάντηση και Προώθηση μηνύματος

Επιλέγουμε το μήνυμα που μας ενδιαφέρει και Reply/Απάντηση, Reply All/Απάντηση σε όλους ή Forward/Προώθηση για να απαντήσουμε στον αποστολέα, στον αποστολέα και τους υπόλοιπους παραλήπτες ή να προωθήσουμε το μήνυμα αντίστοιχα.

Απάντηση και προώθηση

iv. Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψουμε ένα μήνυμα κάνουμε κλικ οπουδήποτε στην γραμμή του και επιλέγουμε Delete/Διαγραφή. Για να διαγράψουμε περισσότερα μηνύματα, κρατάμε πατημένο το πλήκτρο control (Ctrl), επιλέγουμε το πλήθος που επιθυμούμε και στη συνέχεια Delete/Διαγραφή.

Διαγραφή

 

v. Επαναφορά διαγραμμένων μηνυμάτων

Αν θέλουμε να επαναφέρουμε κάποια διαγραμμένα μηνύματά μας, από τον φάκελο Trash/ Κάδος, επιλέγουμε τα επιθυμητά μηνύματα και πατάμε More/ Περισσότερα → Move to/ Μετακίνηση → Φάκελος της επιλογής μας.

Επαναφορά διαγραμμένων μηνυμάτων

vi. Οριστική Διαγραφή

Για να σβήσουμε τα διαγραμμένα μηνύματα οριστικά, από τον φάκελο Trash/Κάδος επιλέγουμε τα μηνύματα που επιθυμούμε και στη συνέχεια Delete/Διαγραφή.

Οριστική διαγραφή

 

vii. Δημιουργία Φακέλων

Για να δημιουργήσουμε φακέλους και υποφακέλους, στην κάτω αριστερή γωνία επιλέγουμε το γρανάζι → Manage Folders/ Διαχείριση Φακέλων.

Δημιουργία Φακέλων

…ή στην πάνω δεξία γωνία επιλέγουμε Settings/ Ρυθμίσεις.

Δημιουργία φακέλων (alternative)

Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο Folders/ Φάκελοι και τέλος στο εικονίδιο «+». 

Στο νέο μενού που εμφανίζεται μπορούμε να ορίσουμε το όνομα του φακέλου στο αντίστοιχο πεδίο. Στο πεδίο Parent Folder/ Γονέας, μπορούμε να ορίσουμε αν ο φάκελος μας θα είναι ανεξάρτητος από τους άλλους (επιλογή «---») ή αν θα είναι υποφάκελος κάποιου άλλου φακέλου που εμείς θα επιλέξουμε.

Δημιουργία φακέλου

 

viii. Εμφάνιση/Απόκρυψη όλων των φακέλων

Για να εμφανίσουμε/αποκρύψουμε όλους τους φακέλους και υποφακέλους που έχουμε ορίσει, επιλέγουμε το εικονίδιο «+» ή το «-» που εμφανίζεται σε οποιοδήποτε φάκελο περιέχει υποφακέλους.

Εμφάνιση-Απόκρυψη φακέλων

 

2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

i. Δημιουργία μηνύματος

Επιλέγουμε στην πάνω αριστερή γωνία Compose/ Δημιουργία.

Σύνταξη μηνύματος

 

ii. Επιλογή Παραλήπτη

• Στο πεδίο Το/Παραλήπτης εισάγουμε τις διευθύνσεις των παραληπτών που επιθυμούμε.
• Μπορούμε να ορίσουμε κοινοποίηση στο μήνυμα μας κάνοντας κλικ στο Add Cc/Προσθήκη Παραλήπτη Κοινοποίησης προσθέτοντας τις διευθύνσεις που επιθυμούμε.
• Μπορούμε να ορίσουμε κρυφή κοινοποίηση στο μήνυμα μας κάνοντας κλικ στο Add Βcc/Προσθήκη Παραλήπτη Κρυφής Κοινοποίσης προσθέτοντας τις διευθύνσεις που επιθυμούμε.
• Αλλάζουμε τoν φάκελο αποθήκευσης του εξερχομένου μηνύματος μας στο πεδίο Save sent message in/Αποθήκευση απεσταλμένου στο φάκελο.
• Στέλνουμε το μήνυμά μας κάνοντας κλικ στο Send/Αποστολή.

Επιλογή παραλήπτη

 

iii. Ορθογραφικός Έλεγχος

Για να ελέγξουμε την ορθογραφία του κειμένου που έχουμε συντάξει, επιλέγουμε το βελάκι δίπλα από το εικονίδιο Spell/Συλλαβισμός, για να ορίσουμε την γλώσσα ελέγχου που επιθυμούμε. Μόλις το κάνουμε, επιλέγουμε το εικονίδιο Spell/Συλλαβισμός και τα λάθη θα εμφανιστούν υπογραμμισμένα με κόκκινο χρώμα.

Ορθογραφικός έλεγχος

 

Πατώντας πάνω στην υπογραμμισμένη λέξη προτείνονται λέξεις με παρόμοια ορθογραφία ενώ επιλέγοντας το ΟΚ, μπορούμε να προσθέσουμε την λέξη στο λεξικό.

Έλεγχος ορθογραφίας

 

Για να ορίσουμε ορθογραφικό έλεγχο πριν την αποστολή κάθε μηνύματος, επιλέγουμε διαδοχικά: Settings/Ρυθμίσεις-> Preferences/Προτιμήσεις -> Composing Messages/Δημιουργία Μηνυμάτων και επιλέγουμε Check spelling before sending a message/Να γίνεται πάντα έλεγχος ορθογραφίας πριν την αποστολή του μηνύματος.

Ορθογραφικός έλεγχος σε μηνύματα

 

iv. Προσθήκη Επαφών

Για να προσθέσουμε μια επαφή, επιλέγουμε το πεδίο Contacts/Επαφές.

Επαφές

Επιλέγουμε το εικονίδιο «+» και συμπληρώνουμε τα πεδία που θα εμφανιστούν. Τέλος, επιλέγουμε Save/Αποθήκευση.

Αποθήκευση επαφής

 

3. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑ

Για να προσθέσουμε υπογραφή στα μηνύματα μας επιλέγουμε διαδοχικά: Settings/Ρυθμίσεις-> Identities/Ταυτότητες. Αφού επιλέξουμε από το πεδίο Identities τον λογαριασμό μας, πληκτρολογούμε την υπογραφή μας στο Signature/Υπογραφή και πατάμε Save/Αποθήκευση.

Υπογραφή μηνύματος

 

4. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΙΛΤΡΩΝ

Για ορίσουμε φίλτρα σε κάποιον φάκελο, επιλέγουμε διαδοχικά: Settings/Ρυθμίσεις-> Filters/Φίλτρα. Από τις δύο στήλες που εμφανίζονται επιλέγουμε το εικονίδιο «+» της δεύτερης στήλης («Filters»).
Στο νέο πεδίο που θα εμφανιστεί μπορούμε να ορίσουμε το όνομα του φίλτρου, τα περιεχόμενα κάθε μηνύματος, το οποίο θέλουμε να ξεχωρίσουμε, καθώς και τον φάκελο προορισμού του.

Φίλτρα