ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

1. Σύνδεση

Συνδεθείτε στο portal της ΟΔΕΕ από τη Σύνδεση Χρήστη.

Πληκτρολογήστε το Όνομα Χρήστη και το Συνθηματικό σας και πατήστε Σύνδεση Χρήστη.

Σύνδεση2

 

2. Μεταφόρτωση δικαιολογητικών και εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης

i. Επιλέξτε Μεταφόρτωση Δικαιολογητικών

Μεταφόρτωση δικαιολογητικών

Στο πεδίο Φωτοτυπία ΑΔΤ μεταφορτώστε το αρχείο pdf με τη φωτοτυπία της ταυτότητάς σας και στο πεδίο Φωτογραφία μεταφορτώστε το αρχείο της φωτογραφία σας και πατήστε Αποθήκευση. Η Φωτογραφία πρέπει να είναι με προδιαγραφές διαβατηρίου.

Ταυτότητα Φωτογραφία

 

ii. Εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης

Πατήστε το σύνδεσμο Εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης για πιστοποιητικό. Τα στοιχεία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα. Εκτυπώστε την αίτηση, υπογράψτε την, θεωρήστε το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή (ΟΧΙ μέσω gov.gr) και καταθέστε την στο σύλλογό σας.

Εκτύπωση Υπεύθυνης Δήλωσης

 

3. Υποβολή Αίτησης για Πιστοποιητικό

i. Πατήστε το σύνδεσμο Υποβολή Αίτησης για Πιστοποιητικό.

Μετάβαση

ii. Πατήστε Μετάβαση για να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικών Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων - HARICA.

Μετάβαση HARICA

 

iii. Πληκτρολογήστε τον κωδικό που έχετε ορίσει για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΟΔΕΕ στο portal.odee.gr και πατήστε Επόμενο

Είσοδος HARICA

 

iv. Το αίτημά σας έχει υποβληθεί. Θα ειδοποιηθείτε για την παραλαβή της Κάρτας Μέλους Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας από το σύλλογό σας.