Φόρμα Γνωστοποίησης Στοιχείων Φορέων για Επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το Άρθρο 10 της Αριθμ. 18407 οικ, ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 231 της 12ης Μαΐου 2022

Στην παρακάτω φόρμα μπορείτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία του φορέα σας

Στοιχεία Αιτούντος


Παρακαλούμε σημπληρώστε το ονοματεπώνυμο σας
Παρακαλούμε σημπληρώστε τον τίτλο σας
Παρακαλούμε σημπληρώστε το e-mail σας

Στοιχεία Φορέα


Παρακαλούμε σημπληρώστε το όνομα του φορέα σας
Παρακαλούμε επιλέξτε τον τύπο του φορέα σας
Παρακαλούμε σημπληρώστε τον Δήμο του φορέα σας
Παρακαλούμε σημπληρώστε την Πόλη του φορέα σας
Παρακαλούμε σημπληρώστε την φυσική Διεύθυνση του φορέα σας
Παρακαλούμε σημπληρώστε τον Ταχυδρομικό Κωδικό του φορέα σας

Στοιχεία Εκπροσώπων Φορέα

Α/Α Ονοματεπώνυμο ΑΦΜ
Παρακαλούμε συμπληρώστε στοιχεία για τουλάχιστον 2 εκπροσώπους του φορέα σας που διαθέτουν εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής.
Παρακαλώ σημπληρώστε τυχόν σχόλια