ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Προϋπόθεση για να μπορέσετε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα είναι:

1. Παραλαβή Πιστοποιητικού

i. Συνδεθείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΟΔΕΕ

Για τη σύνδεσή σας στο email της ΟΔΕΕ, πατήστε στο σύνδεσμο https://webmail.odee.gr/ ή από το portal, στο πάνω μέρος την οθόνης, πατήστε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες για Χρήση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου.

Παραλαβή1


ii. Έχετε λάβει στο email σας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 29/9/2020, που σας ειδοποιεί για την παραλαβή του καινούριου πιστοποιητικού σας.

Το μήνυμα έχει θέμα «Your HARICA Digital Certificate request has been approved» και ως αποστολέας φαίνεται το «noreply@harica.gr».

Πατήστε στο σύνδεσμο Παραλαβή του πιστοποιητικού μου για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το πιστοποιητικό.

Παραλαβή2


iii. Πατώντας το Παραλαβή του πιστοποιητικού μου, θα μεταφερθείτε στη ιστοσελίδα της HARICA όπου θα πρέπει να επιλέξετε Αποδέχομαι και επιθυμώ να παραλάβω το πιστοποιητικό μου (Χειροκίνητη εισαγωγή σε ΕΔΔΥ)/ I accept and want to retrieve my certificate (Manual import to QSCD)

Παραλαβή3

 

iv. Έπειτα, επιλέγετε Παραλαβή Πιστοποιητικού σε δυαδική μορφή που περιλαμβάνει την αλυσίδα Πιστοποιητικών (κωδικοποίηση PKCS#7)/Certificate retrieval in binary format with certificate chain.

Στον φάκελο Λήψεις/Downloads του υπολογιστή σας θα κατέβει ένα αρχείο με όνομα cert.p7b. Διατηρήστε το και μην το ανοίξετε καθώς θα το χρειαστείτε σε επόμενο βήμα. Αυτό θα είναι το νέο σας πιστοποιητικό.

Παραλαβή42. Αντικατάσταση Πιστοποιητικού

i. Κατεβάστε το πρόγραμμα cert-importer, ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Windows (7 ή νεότερη) του υπολογιστή σας πατώντας σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους.

Για Windows 32bit: https://repo.harica.gr/downloads/cert-importer_32.exe
Για Windows 64bit: https://repo.harica.gr/downloads/cert-importer_64.exe

ii. Συνδέστε το καλώδιο USB του αναγνώστη της κάρτας στον υπολογιστή σας και τοποθετήστε την κάρτα μέσα στην υποδοχή (το λαμπάκι θα πρέπει να είναι σταθερά αναμμένο).

Ανοίξτε το cert-importer, πατήστε στο Επιλογή πιστοποιητικού, βρείτε το νέο πιστοποιητικό σας (αρχείο cert.p7b) που παραλάβατε προηγουμένως και πατήστε Εκκίνηση.

Παραλαβή5

 

iii. Τέλος, θα χρειαστεί να εισάγετε το PIN της κάρτας σας (είχε σταλεί με SMS στο κινητό σας - αποστολέας "GUNET") ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντικατάστασης του πιστοποιητικού σας. Εφόσον όλα γίνουν σωστά, θα σας εμφανιστεί μήνυμα ότι η εισαγωγή του νέου σας πιστοποιητικού ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Παραλαβή6


Για να επαληθεύσετε ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε σωστά, μπορείτε να ελέγξετε το χρονικό διάστημα εγκυρότητας του πιστοποιητικού σας. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες για Έλεγχο του προσωπικού πιστοποιητικού στην Κάρτα μέλους της ΟΔΕΕ.