Διαδικασία συμπλήρωσης και αποστολής ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης

Aφού ενεργοποιήσουμε το λογαριασμό μας και ανεβάσουμε τα απαραίτητα έγγραφα στο https://portal.odee.gr, θα χρειαστεί να υποβάλουμε στη HARICA την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση φυσικού προσώπου για έκδοση πιστοποιητικού.

Υπάρχουν δύο επιλογές υπεύθυνων δηλώσεων:

  1. Μη ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση η οποία πρέπει να:
    • εκτυπωθεί μέσα από το https://portal.odee.gr,
    • επικυρωθεί με το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα και
    • αποσταλεί στο σύλλογο, σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής ΟΔΕΕ.
  2. Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την ΠΝΠ 68/20-03-2020 μέσα από το https://dilosi.services.gov.gr/.

 

Η παρούσα διαδικασία αφορά την 2η επιλογή με την συμπλήρωση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης.

 


Τύπος δήλωσης

Δήλωση με ελεύθερο κείμενο

Κωδικός: EMPTY-1 • Φορέας: Γενικής χρήσης

 

Προς

Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικών Ακαδημαϊκών & Ερευνητικών Ιδρυμάτων (HARICA)

 

Κείμενο

[Προσαρμόζουμε το παρακάτω κείμενο με τα προσωπικά μας στοιχεία]

Α) Αιτούμαι την έκδοση Πιστοποιητικού Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής (QCP-n-qscd).  Β) Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους όπως περιγράφονται στη «Σύμβαση Συνδρομητή ΥΔΚ και Όροι Χρήσης» (Έκδοση 1.5 - 31 Μαρτίου 2020) που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα https://repo.harica.gr/documents/SA-ToU_EL.pdf.  Γ) Αποδέχομαι ότι τα παρακάτω στοιχεία θα δημοσιοποιούνται στο πιστοποιητικό υπογραφής: 1) Όνομα (Λατινικά): Onoma  2) Επίθετο (Λατινικά): Epitheto  3) ΑΦΜ: 123456789  4) Διεύθυνση email @odee.gr: epitheto.p.onoma@odee.gr.  Δ) Έχω μεταφορτώσει ή θα μεταφορτώσω τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην ιστοσελίδα portal.odee.gr: 1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου και 2) Φωτογραφία με προδιαγραφές διαβατηρίου.


 

Προσοχή

Τα προσωπικά στοιχεία (αρ. κινητού τηλεφώνου και προσωπικό email) που θα συμπληρώσουμε στην ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να συμφωνούν με αυτά που έχει στείλει ο σύλλογος ή έχουν διορθωθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί και διατηρεί η HARICA, όπως απεικονίζονται στην καρτέλα μας στον ιστοχώρο https://portal.odee.gr.

 

  • Τέλος, αποθηκεύουμε την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση σε μορφή PDF στη συσκευή μας και την αποστέλλουμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο support-odee@harica.gr.